×
×
خانه » محصول » ورکشاپ C

ورکشاپ C

شامل توضیحات ، لیست دروس و اطلاعات دوره

کنترل 8 لامپ با ترتیب زمانی 500 میلی ثانیه با کد C و B
روشن و خاموش شدن 8 لامپ با ترتیب زمانی 500 میلی ثانیه با کد C و B
حرکت نور روی 8 لامپ با ترتیب زمانی 100 میلی ثانیه با کد C و B
شمارش باینری ترتیب زمانی 800 میلی ثانیه با کد C و B
کنترل کلید دیجیتالی با کد C و B
کنترل کامل بر روی یک بایت شمارنده باینری با کد C و B
نمایش یک عبارت روی صفحه LCD با کد C و B
نمایش یک متغیر با شمارش افزایشی روی صفحه LCD با کد C و B
کنترل و نمایش یک متغیر با 4 کلید روی صفحه LCD با کد C و B
کنترل و نمایش یک ADC روی صفحه LCD با کد C و B
کنترل و نمایش یک عدد اعشاری روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت پاور آنالایزر ولتاژ و جریان روی صفحه LCD با کد C و B
بررسیDATASHEET قطعات و بررسی نکات مهم آنها
نحوه کالیبراسیون انواع سنسورها
ساخت یک دماسنج ساده و نمایش آن بر روی LCD با زبان C و B
ساخت دماسنج با کنترل نمایش وضعیت هوا، کاملا کالیبره شده روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت دماسنج کاملا کالیبره شده با کنترل درایو قدرت جهت کنترل موتور روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت کلید هوشمند کولر آبی با کنترل کامل به همراه درایو قدرت جهت کنترل موتورکولر روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت کلید5 پل به همراه درایو قدرت جهت کنترل عناصر قدرت با کد C و B
نحوه ساخت کلید TOGGLE
ساخت یک کلید هوشمند به صورت کنترل دستی یا اتوماتیک با زبان C و B
کنترل یک 7SEGMENT با میکرو با زبان C و B
ساخت کلید اسمارت کاملا هوشمند 5 پل به زبان C و B
کنترل پارامتریک کنترل روشنایی با سنسور به صورت دیجیتال با زبان C و B
کنترل پارامتریک کنترل روشنایی با سنسور به صورت آنالوگ با زبان C و B
نمایش ساعت روی LCD به کمک کریستال ساعت با زبان C و B
نمایش ساعت روی چهار7SEGMENT به کمک کریستال ساعت با زبان C و B
نمایش ساعت روی چهار7SEGMENT به کمک کریستال ساعت و به صورت ماندگار با استفاده از EEPROM با زبان C و B
ارتباط چند ماژول توسط ارتباط سریال با زبان C و B

جلسه اول
کنترل 8 لامپ با ترتیب زمانی 500 میلی ثانیه با کد C و B

جلسه دوم
روشن و خاموش شدن 8 لامپ با ترتیب زمانی 500 میلی ثانیه با کد C و B
حرکت نور روی 8 لامپ با ترتیب زمانی 100 میلی ثانیه با کد C و B
شمارش باینری ترتیب زمانی 800 میلی ثانیه با کد C و B

جلسه سوم
کنترل کلید دیجیتالی با کد C و B
کنترل کامل بر روی یک بایت شمارنده باینری با کد C و B

جلسه چهارم
نمایش یک عبارت روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه پنجم
نمایش یک متغیر با شمارش افزایشی روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه ششم
کنترل و نمایش یک متغیر با 4 کلید روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه هفتم
کنترل و نمایش یک ADC روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه هشتم
کنترل و نمایش یک عدد اعشاری روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه نهم
ساخت پاور آنالایزر ولتاژ و جریان روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه دهم
بررسیDATASHEET قطعات و بررسی نکات مهم آنها
نحوه کالیبراسیون انواع سنسورها
ساخت یک دماسنج ساده و نمایش آن بر روی LCD با زبان C و B

جلسه یازدهم
ساخت دماسنج با کنترل نمایش وضعیت هوا، کاملا کالیبره شده روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه دوازدهم
ساخت دماسنج کاملا کالیبره شده با کنترل درایو قدرت جهت کنترل موتور روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه سیزدهم
ساخت کلید هوشمند کولر آبی با کنترل کامل به همراه درایو قدرت جهت کنترل موتورکولر روی صفحه LCD با کد C و B

جلسه چهاردهم
ساخت کلید5 پل به همراه درایو قدرت جهت کنترل عناصر قدرت با کد C و B
نحوه ساخت کلید TOGGLE

جلسه پانزدهم
ساخت یک کلید هوشمند به صورت کنترل دستی یا اتوماتیک با زبان C و B

جلسه شانزدهم
کنترل یک 7SEGMENT با میکرو با زبان C و B

جلسه هفدهم
ساخت کلید اسمارت کاملا هوشمند 5 پل به زبان C و B

جلسه هجدهم
کنترل پارامتریک کنترل روشنایی با سنسور به صورت دیجیتال با زبان C و B

جلسه نوزدهم
کنترل پارامتریک کنترل روشنایی با سنسور به صورت آنالوگ با زبان C و B

جلسه بیستم
نمایش ساعت روی LCD به کمک کریستال ساعت با زبان C و B

جلسه بیست و یکم
نمایش ساعت روی چهار7SEGMENT به کمک کریستال ساعت با زبان C و B

جلسه بیست و دوم
نمایش ساعت روی چهار7SEGMENT به کمک کریستال ساعت و به صورت ماندگار با استفاده از EEPROM با زبان C و B

جلسه بیست و سوم
ارتباط چند ماژول توسط ارتباط سریال با زبان C و B

• نام محصول : 26 پروژه کاربردی از مقدماتی تا پیشرفته با AVR به زبان C و BASIC
• سطح دوره : از مبتدی تا پیشرفته
• پیش نیاز : ندارد
• تعداد DVD :
• تعداد جلسات : 23 جلسه
• آپدیت : 1400
• امکان دریافت مدرک : دارد
• نوع مدرک : فنی و حرفه¬ای
• نوع پشتیبانی : وب سایت مجازی، پورتال دانشجویان
• مدرس : مهندس نخودیان
رزومه :
• یک دهه سابقه تدریس حرفه¬ای اتوماسیون صنعتی و الکترونیک
• مدیرعامل شرکت کسری واپایش آپادانا
• مدیر دپارتمان برق مجتمع آموزشی امیرکبیر
• مشاور شرکت امید نقش جهان
• اجرای پروژه ساخت منبع تغذیه فرکانس بالا به درخواست شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)
• ساخت قطعه تحریمی کاملاً آنالوگ آشکارساز اضافه جریان به درخواست شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)
• اجرای سیستم کنترل گرمایش/سرمایش، با کنترل دور فن¬های خروجی به صورت هوشمند

محتوای این بسته آموزشی چیست ؟
کنترل 8 لامپ با ترتیب زمانی 500 میلی ثانیه با کد C و B
روشن و خاموش شدن 8 لامپ با ترتیب زمانی 500 میلی ثانیه با کد C و B
حرکت نور روی 8 لامپ با ترتیب زمانی 100 میلی ثانیه با کد C و B
شمارش باینری ترتیب زمانی 800 میلی ثانیه با کد C و B
کنترل کلید دیجیتالی با کد C و B
کنترل کامل بر روی یک بایت شمارنده باینری با کد C و B
نمایش یک عبارت روی صفحه LCD با کد C و B
نمایش یک متغیر با شمارش افزایشی روی صفحه LCD با کد C و B
کنترل و نمایش یک متغیر با 4 کلید روی صفحه LCD با کد C و B
کنترل و نمایش یک ADC روی صفحه LCD با کد C و B
کنترل و نمایش یک عدد اعشاری روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت پاور آنالایزر ولتاژ و جریان روی صفحه LCD با کد C و B
بررسیDATASHEET قطعات و بررسی نکات مهم آنها
نحوه کالیبراسیون انواع سنسورها
ساخت یک دماسنج ساده و نمایش آن بر روی LCD با زبان C و B
ساخت دماسنج با کنترل نمایش وضعیت هوا، کاملا کالیبره شده روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت دماسنج کاملا کالیبره شده با کنترل درایو قدرت جهت کنترل موتور روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت کلید هوشمند کولر آبی با کنترل کامل به همراه درایو قدرت جهت کنترل موتورکولر روی صفحه LCD با کد C و B
ساخت کلید5 پل به همراه درایو قدرت جهت کنترل عناصر قدرت با کد C و B
نحوه ساخت کلید TOGGLE
ساخت یک کلید هوشمند به صورت کنترل دستی یا اتوماتیک با زبان C و B
کنترل یک 7SEGMENT با میکرو با زبان C و B
ساخت کلید اسمارت کاملا هوشمند 5 پل به زبان C و B
کنترل پارامتریک کنترل روشنایی با سنسور به صورت دیجیتال با زبان C و B
کنترل پارامتریک کنترل روشنایی با سنسور به صورت آنالوگ با زبان C و B
نمایش ساعت روی LCD به کمک کریستال ساعت با زبان C و B
نمایش ساعت روی چهار7SEGMENT به کمک کریستال ساعت با زبان C و B
نمایش ساعت روی چهار7SEGMENT به کمک کریستال ساعت و به صورت ماندگار با استفاده از EEPROM با زبان C و B
ارتباط چند ماژول توسط ارتباط سریال با زبان C و B

جزییات بیشتر
پشتیبانی دوره و تماس با ما

تماس با ما

  دیدگاه و امتیاز کاربران
  متوسط امتیاز ها
  0
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  5 ستاره
  0
  4 ستاره
  0
  3 ستاره
  0
  2 ستاره
  0
  1 ستاره
  0

  1 دیدگاه برای ورکشاپ C

  1. Lb

   سلام. این پکیج چه زمانی تکمیل می شود. چند بار که به سایت مراجعه کردم. نوشته بود در حال ساخت.

   تشکر

   • خانم مهرابی

    با سلام و وقت بخیر
    این پکیج به زودی بارگذاری خواهدشد.

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • 4 دانشجو
 • دوره های مرتبط

  سمینار مهاجرت به آلمان

  1 دانشجو
  ۰ تومان

  pmbok

  0 دانشجو
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  preloader