×
×

تماس باما

تماس با کارشناسان مجتمع آموزشی امیرکبیر

دپارتمان مکانیک

دپارتمان عمران

دپارتمان معماری

دپارتمان برق

دپارتمان صنایع

دپارتمان کامپیوتر

دپارتمان هنرهای دیجیتال

دپارتمان مدیریت مالی بازرگانی

آدرس شعب اصفهان مجتمع آموزشی امیرکبیر

شعبه اول آموزشگاه :

اصفهان چهارباغ بالا ابتدای کوچه ۳۵ (مسجد الرضا) پلاک ۸۰

شعبه دوم آموزشگاه :

خیابان شریعتی شرقی- جنب اورژانس بیمارستان شریعتی-کوچه شهید حسینی (کوچه 1)