×
×

دسته: دپارتمان صنایع و کامپیوتر

کنترل پروژه چیست
27 فروردین 1403

کنترل پروژه چیست ؟

Eamirkabir
مهاجرت مهندسین صنایع
14 اسفند 1402

مهاجرت مهندسین صنایع

amirkabir isfahan
هوش مصنوعی در مهندسی صنایع
16 آذر 1402

هوش مصنوعی در مهندسی صنایع

amirkabir isfahan