×
×
خانه » دسته‌بندی نشده » انواع پله ساختمان و اجزایش
01 مرداد 1398

انواع پله ساختمان و اجزایش

انواع پله ساختمان و اجزایش

به منظور ارتباط بین دو سطح که اختلاف ارتفاع دارند از وسایل ارتباطی مناسب بین طبقات استفاده می شود مانند پله،رمپ و اسانسور.

انواع پله از نظر شکل ظاهری:
الف-پله های مستقیم:در پله های مستقیم تمام کف پله ها مستطیل شکل هستند.به عبارت دیگر اندازه ی کف پله در سراسر سطح یکسان است.رشته ی پلکان مستقیم بدون وجود پاگرد واسطه به طور مستقیم از طبقه ای تا طبقه ی دیگر صعود می کند.
پله مستقیم یک طرفه:در صورتی که در ساختمان محدودیت طولی وجود نداشته باشد می توان پله را یک طرفه اجرا کرد.اگر ارتفاع طبقه از 2/75 متر بیشتر باشد باید یک پاگرد در وسط پله در نظر گرفته شود.

پله دو طرفه با دو بازو و پاگرد وسط:متداول ترین پله در ساختمان های معمولی است که شخص با پیمودن یک ردیف پله به پاگرد می رسد و پس از چرخش 180 درجه ای روی پاگرد با یک ردیف پله به طبقه ی بالا یا پایین می رسد.این پله به علت 2 قسمتی بودن طول زیادی را اشغال نمی کند و اگر عرض کافی باشد،می توان برای ان چشم پله هم در نظر گرفت.وجود پاگرد در وسط پله باعث استراحت شخص استفاده کننده می شود.

پله دو طرفه با سه بازو و پاگرد وسط:کاربرد این پله در ساختمان هایی است که در انها ازدحام تردد وجود داشته باشد،مانند مدارس.یک ردیف پله به پاگرد می رسد در پاگرد دو ردیف پله دیگر از طرفین به بالا ادامه می یابد.در این نوع پله معمولا عرض پله های وسط بیشتر از عرض پله های طرفین است.

پله سه طرفه با سه بازو و دو پاگرد:هرگاه ارتفاع طبقه بلند یا طول راه پله کم باشد به طوری که نتوان آن را در دو بازو اجرا کرد،پله سه طرفه ساخته می شود.

پله چهار طرفه:اگر برای ساختن پله محدودیت طولی وجود داشته باشد و امکان ساخت پله ی دو طرفه نباشد،می توان پله را چهار طرفه ساخت. در این صورت عرض زمین مورد نیاز بیشتر از عرض زمین پله ی دو طرفه خواهد بود.

پله ی یک چهارم گردش بدون پاگرد:یکی از انواع پله های مدور،پله یک چهارم گردش بدون پاگرد است که سطح کمتری را نسبت به پله های پاگرد دار اشغال می کند.تعدادی از پله ها تغییر شکل یافته و تعدادی صاف هستند.هرچه تعداد پله های تغییر شکل یافته بیشتر باشد حرکت بر روی پله ها یکنواخت تر و ایمنی آن بیشتر است.
اندازه ی کف پله در روی خط مسیر وسط پله 27-30 سانتی متر است.درپله های تغییر شکل یافته،اندازه کف پله در گونه ی داخلی نباید از 10 سانتی متر کمتر باشد.پلکان 1/4 گردش با صعود به پاگرد میان طبقات یک چرخش 90 درجه انجام می دهد و به طبقه ی بالا صعود می کند.

پله ی یک دوم گردش بدون پاگرد:در صورتی که سطح کمی برای راه پله اختصاص داده شود از پله ی یک دوم گردش بدون پاگرد استفاده می شود.ردیف پله از چند پله ی صاف و چند پله ی تغییر شکل یافته تشکیل می شود.پلکان 1/2 گردش با صعود به پاگرد میان طبقات با انجام یک چرخش 180 درجه ای موازی با رشته پلکان زیرین به طبقه ی فوقانی صعود می کند.

ب-پله های مدور:در پله های مدور نسبت به شکل ردیف پله تمام و یا تعدادی از کف پله ها مستطیل شکل نیستند.یعنی در یک تک پله دو کف با اندازه ای مختلف وجود دارد که اصطلاحا به این پله ها تغییر شکل یافته و یا باریک شونده گفته می شود.

پله بیضی:ساختن این نوع پله ها در ساختمان های معمولی متداول نیست و به ندرت در ساختمان های بزرگ و مجلل ساخته می شود.

پله پیچ:پله های پیچ به پله های باریک شونده ای اطلاق می شوند که به جای پاگرد در پیچ پلکان 1/2 یا 1/4 گردش مورد استفاده قرار می گیرند.تا بدین ترتیب از تعداد پله های ضروری ما بقی پلکان کاسته شود و در فضای لازم نیز صرفه جویی گردد.به علت اشغال سطح کم،از این پله به وفور استفاده می شود.هیچ کدام از کف پله ها مستطیل شکل نیستند و تماما تغییر شکل یافته اند.کف پله ها به دور یک ستون که در مرکز پله ها قرار دارد می پیچد و بالا می رود.نوعی از ان به صورت پیش ساخته فلزی است که در محل نصب می شود.

Eamirkabir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *