مهدی موحدنیا هستم

دکتری مدیریت -ارشد مکانیک

مدرس دوره های مکانیک 

 

پکیج های آموزشی من


آموزش نرم افزار کتیا سطح 1(Catia)

پروژه و تمرین کتیا

کتیا2

اپراتوری کتیا

پکیج کتیا مقدماتی

آموزش مقدماتی پروژه و تمرین