×
خانه » بازدیدها و سمینارها » بازدید از شرکت جهان سوله سپاهان
01 دی 1398

بازدید از شرکت جهان سوله سپاهان

بازدید شرکت جهان سوله سپاهان

سوله های چند دهانه :

برای آشنایی اولیه با سوله ها وکلیه ی سازه های با بهره برداری داخلی مثل ساختمان ها ابتدا باید اجزای معماری و جزئیات اجرایی آن ها را بشناسیم تا بتوانیم به صورت مناسبی از کفایت باربری اجزا اطمینان حاصل کنیم لذا باید مبنای سوله هارا بیان کنیم . یکی از رایج ترین و پرکاربردترین در زمینه های مختلف صنعتی ، ورزشی ، انبارها و… سیستم های سازه های قابی شکل با استفاده از سقف های شیبدار عمدتآ سبک هستند را اصطلاحآ سوله می گوییم . سوله ها امروزه باکاربردهای بسیار زیاد و هزینه ی اجرایی معقول در مقایسه با سازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. از کاربردهای سوله ها می توان به :

انبارها و محل دپوی غذایی

تعمیرگاه ها و سرویس های نگه داری از جمله صنعت خودرو

سازه های صنعتی ، تولید وکارخانه ها

سالن های ورزشی ، فرودگاه و ترمینال ها

بطور کلی در سازه های یک طبقه با اهداف عمدتآ صنعتی .

با توجه به عدم سکونت و عدم احتیاج از با چنین سازه ای و همچنین بلند بودن دهانه ها سوله ها عمدتآ به صورت سقف شیبدار و با مصالح پوشش دهنده ی سبک در دیوارها و سقف احداث می شوند شیبدار کردن سقف سوله از لحاظ سازه ای با کاهش خیز سقف بسیار کمک خواهد کرد .

ملاحضات معماری سوله ها :

دیدگاه های عمومی سوله ها ودیدگاه های خصوصی سوله ها

کلیات ظاهری سوله ها ، سوله ها می توانند به صورت تک دهانه ، تک یا وشیب ویا به صورت چند دهانه با توجه به فضای مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیرند.

از آنجایی که ممکن است در طرح توسعه سوله نیاز به فضای جداگانه ی دیگری برا الحاق به سازه باشد و یا در مواردی که سوله کاربرد صنعتی داشته و تولید آلودگی هایی از قبیل آلودگی صوتی و … نماید . برای الحاق نمودن یک بخش جداگانه به سوله در کنار آن اقدام به ساخت سازه ی تک دهانه تک شیب که اصطاحآ به آن بچه سوله یا لینتو

نکته : سوله از یک قاب اصلی Main frame تشکیل می شود که با کمک المان هایی نظیر Purlin , Strut به یکدیگر متصل شده اند ، فاصله ی بین قاب های اصلی سوله در قالب موارد برابر 6 متر در نظر گرفته می شود که انتخاب این فاصله در اختیار طرح معماری پروژه می باشد .

فاصله بین قاب های سوله 6متری هستند .

سازه ی نگهدارنده ی سقف سوله ها :

متشکل از تیرهای طولی (پرلین) می باشد که وظیفه آن هم پارچه سازی قاب ها هستند که برروی قاب های اصلی تکیه کرده کرده است مقاطع این المان ها به صورت رایج از ورق هایی با ضخامت کم ( بصورت سرد نورد شده)که توسط نشریه 612راهبردی طراحی میشود که طول این ورق ها عمومآ 6متر است این مسئله بدین معناست که حداکثر طول اجرایی پرلین های سرد نورد شده ونیز به 6متر محدود می گردد . با توجه به این موضوع فاصله ی 6متری بین قاب های اصلی انتخاب می شود که باعث انتخاب این طول در بعد معماری سوله ها می گردد.

اگر بخواهیم فاصله ی دهانه ها بیشتر از6 متر شود دو راهکار داریم :

استفاده از پروفیل های گرم نورد شده ی 12متری که نسبت به مقطع سرد نورد شده ی آن سنگین تر هستند و وزن اسکلت رابالا می برد .

استفاده از وصله پرلین های سردنورد شده این موضوع تعداد سوراخ کاری و حجم اتصالات را به شدت افزایش می دهند و همچنین با توجه به ضخامت سطح کم نورد شده استفاده از جوش هم بسیار دشوار است .

فاصله ی کمتر از 6متر نیز در بین قاب های اصلی به علت پرت شدن حجم بالای فولاد مصرفی پروژه را غیر اقتصادی می کند طول دهانه ی سوله ها معمولا بین 5 متر (تک شیب) تا 60 متر (چند شیب و چند دهانه) می باشد .

جزئیات سقف سوله ها

انواع سقف در لوله ها عبارتند از :

ساندویچ پانل های سقفی

ورق های کنگره ای

تور مرغ

پشم شیشه

دقت شود که لحاظ سازه ای در سوله ها به دنبال سقف سبک با سرعت اجرایی قابل قبول می باشیم که بتواند بار های جانبی از باد و ثقل را به پرلین های سوله منتقل کند در گذشته از پشم شیشه ورق و پوشش های آب بند کننده به همراه توری های سیمی جهت احداث سقف های سوله بر روی پرلین های سازه ای استفاده میشد . در برخی از سوله ها با دهانه ی بلند به جهت استفاده از نور طبیعی علاوه بر پنجره ی جانبی سوله نقاطی در سقف استفاده می شود که می تواند محل نصب دوربین و دیگر تجهیزات کنترل نیز باشد به این بخش از سازه که بصورت پیرامونی از خارج نورگیری می کند اصطلاحا مانیتور سقفی گفته می شود .

جمع آوری آب باران در سوله ها :

یکی از مسائل مهم در طراحی معماری سوله ها جمع آوری آب باران در سقف آن می باشد برای این منظور در انتهای شیب سوله ها یک کانال فلزی سراسری قرار می گیرد و با شیبی در جهت طول سوله با پای جمع آوری شده ی سطحی را به لوله های قائم دفع آب هدایت می کند به کانال فلزی نصب شده در انتهای شیب سوله اصطلاحآ آبرو یا Guter اطلاق می گردد همچنین برای پوشاندن نقاط مختلف سقف از ورق های پوشاننده استفاده می شود که اصطلاحآ به آن فلاشینگ گفیته می شود .

انتخاب دیوارهای خارجی سوله :

دیوارهای آجری سنگین

دیوارهای ساندویچ پانل

دیوارهای 3d پانل

دیوارهای ورق موج دار

ترکیب دیوارهای فوق

امروزه عمدتآ از ساندویچ پانل دیواری به جهت احداث دیوارهای سوله استفاده می شود درصورتی که عبور و مرور ماشین آلات سنگین تا ارتفاع محدود حدود 3متر اجرا شده و در ادامه از مصالح سبک نظیر ساندویچ پانل دیواری استفاده می گردد .

کلاف بندی دیوار ها :

طبق بند 3 ، 5 ، 7 استاندار 2800 ویرایش 4 حداکثر طول مجاز هر دیوار غیر سازه بین دوکلاف قائم نباید از 6 متر یا 4 برابر ضخامت دیوار بیشتر باشد لذا با فرض حداقل 20سانتی متر برای دیوار سوله ها در حالت اجرای دیوار آجری طول دیوار به 6متر محدود خواهد شد در غیر این صورت استفاده از کلاف های نگهدارنده قائم ضروری می باشد به المان های قائم نگهدارنده ی دیوارها در سوله ها اصطلاحآ Wall  post گفته می شود.

بارهای وارد بر سوله ها به چهار دسته تقسیم می شوند :

بار های ثقلی شامل بارمرده ، بار زنده ، بار برف و….

بارهای جانبی شامل بار های باد وزلزله

بار های ناشی از تغییرات درجه حرارت

بار های ناشی از نشست تکیه گاهی

با توجه به آن که سیستم در جهت فرعی از لحاظ معماری نیازمند دهانه ی باز و بدون مهاربند می باشد و این محدودیت در جهت طول از نوع مهاربندی ودرجهت عرضی و از نوع قاب خمشی شیبدار در نظر گرفته می شود . به بالاترین نقطه ی سوله از لحاظ ارتفاعی تاج یا رآس سوله گفته می شود . و به محل اتمام شیب سقف ها که پایین ترین بخش هر سمت سقف سوله را تشکیل می دهد به اصطلاح شانه سوله گفته می شود .

اجزای تشکیل دهنده سوله :

تیرها و ستون های قاب اصلی : تیر شیبدار و ستون های سوله از مهم ترین و اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده ی سوله ها هستند به تیرهای شیبدار سوله ها که در شکل مقابل مشاهده می شود اصطلاحآRafter می گویند .

پرلین ها و لاپه : پرلین ها تیرهای فرعی سقف هستند که در حدفاصل قاب اصلی در فواصل مشخص تعبیه می گردند تا وزن پوشش سقف و بارهای ثقلی مربوط را به قاب های اصلی سوله منتقل نمایند.

عمدتآ اتصال لاپه ها به تیر قاب های اصلی به صورت مفصلی می باشد لذا لاپه های مذکور در بار بری ثقلی سقف مشارکت کرده و تیر فرعی محسوب می شوند .

میل مهارهای سقفی Sag rods : نگهدارنده ی لاپه ها در جهت ضعیف مقطع شان می باشد این میل مهار ها به صورت کششی مولفه ی وزن در جهت کششی به پرلین راس سوله منتقل کرد متعادل کننده ی لنگر حول محور ضعیف لاپه ها هستند .

گریت ها : المان های نصب دیوارهای ساندویچ پانل می باشند .

استرات ها : المان های فوق ، اتصال میان قاب های اصلی سوله را تآمین کرده و همانند یک مهاربند طولی برای قاب های مجزا عمل می نماید عمومآ اتصال قاب های اصلی به سوله به صورت مفصلی در نظر گرفته می شود استرات ها ممکن است در جداره ویا سقف سوله برحسب دهانه ی سوله مورد استفاده قرار بگیرند .

مهاربند های اصلی Vertical main braces : مهاربندهای قائم از آنجایی که در باربری سازه در جهت اصلی از سیستم قاب خمشی ( به دلیل محدودیت های معماری در نصف مهاربند استفاده می شود ) و محدودیت مذکور در جهت طولی سوله در برخی از دهانه ها وجود ندارد لذا در جهت طولی سوله از مهاربند( عمومآ همگرا ) برای تآمین سیستم باربر جانبی استفاده خواهد شد .

مهارهای سقف Ceiling braces : مهاربند های قائم برای ایجاد صلبیت کافی در سقف سازه ی سوله ها وتآمین پایداری جبهه های سقف و همچنین انتقال بار های جانبی متآثر از وزن سقف در حدفاصل استرات های سقف از مهارهای سبکی که عمدتآ به صورت مقاطع میلگرد هستند استفاده می شود .

تذکر : ایده آل ترین گزینه برای سیستم باربرجانبی سازه با توجه به ضوابط بهره برداری و سازه ای استفاده از سیستم مهاربند همگرا در جهت طولی و سیستم قاب خمشی در جهت عرض سوله می باشد .

مکانیسم انتقال بار در سیستم بار ثقلی :

ازآنجایی که عمده وزن سوله ها در پوشش سقف و پوشش دیواره ها متمرکز شده است محل بوجود آمدن بارهای فوق در مکان های مورد نظر فرض شده است . به جهت بار انتقالی ثقلی سقف برروی قاب های اصلی از پرلین ها در اولین مرحله بار وزن پوشش های سقف ، بار برف و یا بار زنده را بر روی رفترها منتقل می کند به طور کلی سیستم بار ثقلی سوله ها متشکل از پرلین ها میل مهارهای پرلین ها و قاب های اصلی سوله شامل تیر وستون می باشد سوله ها عمدتآ در محل اتصال ستون به فونداسیون به صورت مفصلی مدل سازی و طراحی می شود که از دلایل این مطلب می توان به سبک بودن سازه و کاهش نیروهای منتقل به پی در نهایت سبک تر شدن ابعاد پی اشاره کرد .

تذکر : در موارد خاص که ارتفاع سوله زیاد است و سازه تحت اثر بار جانبی دچار تغییر شکل و عدم پاسخگویی مقاطع می گردد یکی از راه حل هایی که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد گیردار کردن ستون ها به پی باشد که این حالت ممکن است مقرون به صرفه باشد .

مکانیسم انتقال بار درسیستم بار جانبی :

بار های جانبی وارد بر سوله ها بارزلزله و بار باد هستند که منشآ بوجود آمدن بارهای فوق بایکدیگر کاملا متفاوت است بار زلزله تابع فرم وسختی سازه در حالی که نیروی باد ناشی از جریان هوای اطراف سازه که به تبع آن فشار ایجاد شده بر سطوح می باشد سیستم باربر جانبی در سوله ها در جهت فرعی قاب خمشی با اتصال مفصلی ستون به پی و سیستم باربر جانبی در جهت طول سوله مهاربند همگرا می باشد .

ازآنجایی که استرات ها عمدتآ تحت بار کششی و فشاری هستند در طراحی آن ها از مقاطع منتظم و عمدتآ قوطی شکل آماده استفاده می شود .

روند بررسی یک سوله و طراحی آن بصورت موردی ( بخشی از دوره مجازی طراحی سوله های صنعتی )  را در ادامه دنبال نمایید در صورت تمایل به دریافت فیلم کامل آموزش طراحی سوله های صنعتی و اتصالات آن به سایت مجتمع مراجعه نمایید :

مطالعات پروژه :

فاز فنی

توجیه طرح

امکانات سنجی

توجیه اقتصادی

مطالعات فاز اول :

سایت پلان

فاز معماری

مطالعات فاز دوم :

نقشه محاسبات

محوطه سازی

محاسبات برق

محاسبات مکانیکی

با توجه به تفاوت بسیار زیاد در نوع نیاز های یک سایت صنعتی که می تواند کاربری هایی اعم از پتروشیمی و پالایشگاهی ، تولیدی وصنعتی موادغذایی ، سرویس دهی ، توزیع و پخش داشته باشد از پرداختن به جزیئات مطالعات فازصفر خود داری می کنیم .

مطالعات فاز اول : مشخصات پروژه ی مورد بررسی :

نام پروژه : سوله

تیپ خاک : خاک نوعIII

طول سوله : 9*6m

دهانه سوله : 20m

سرعت باد منطقه : 102 Kg/h

کاربری : انبارمواد غذایی

محل پروژه : اصفهان

تراز شانه : 8/5

تراز تاج : 10/5

شیب بام : 20

توجه به معماری به سایت صنعتی

چیدمان داخلی این سوله ها توسط مهندسین معمار با همکاری مهندس برق و مکانیک و طراحان محوطه انجام می گیرد از طرفی در طراحی ساختمان های اداری ، صنعتی ، مخازن و… توجه به کمینه کردن تردد آوردن ضوابط حرکت وسایل نقلیه ، کمینه کردن میزان لوله کشی ها و سیم کشی های مکانیکی و برق ، جمع آوری آب های سطحی پیش بینی شرایط حادثه ضوابط پدافند غیر عامل باید باتوجه به نیاز ادارات کنترل کننده و کارفرما مد نظر قرارگیرد ازآنجایی که ورود خروج وسایل نقلیه محل ورود سوله ها و مجراهای خروجی ورودی آب و فاضلاب به محل سایت پروژه دارد وارد می گردد لذا موارد فوق و همچنین نقشه برداری سایت به عنوان نیازهای طراحی معماری باید مد نظر قراربگیرد در این پروژه بدلیل عبور ومرور ماشین آلات سنگین و نیاز به دیوار سفت جهت جلوگیری از آسیب دیدگی دیوارها تحت برخورد وسایل نقلیه از دیوارآجری تا ارتفاع 3متر با ضخامت 35سانتی متر و بقیه دیوار در ارتفاع از جنس ساندویچ پانل در نظر گرفته می شود .

بررسی سیستم های گرمایشی سوله :

سیستم های همرفتی

سیستم های گرمایش تابشی

سیستم های همرفتی : در این سیستم ها جریان هوای گرم توسط یک منبع تولید گرما مثل موتور خانه وبا استفاده از سیستم همرفتی منجرب گرم شدن محیط خواهد شد سیستم مذکور در مورد سوله ها و فضای بزرگ کارایی کافی را نداشته به همین دلیل استفاده ازآن در سوله ها سطر اول نیست .

سیستم گرمایش تابشی : در این سیستم اساس کار مبتنی بر انتقال حرارت به صورت تابش می باشد در این روش سرعت گرم کردن محیط افزایش یافت دور مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد .

در این پروژه بسیاری از سازه های صنعتی که نیاز به گرمایش داخلی وجود ندارد سیستم گرمایش در نظر گرفته نمی شود .

کفپوش : کفپوش وسایت های صنعتی از دو منظور قابل توجه هستند :

سازه ای : از آنجایی که کف سوله ها عمدتآ تحت اثر رفت وآمد ماشین های سنگین ، چیدمان وانواع وسایل قرار خواهند گرفت لذا اطمینان از کفایت کف سازی مذکور وعدم تخریب تحت بارهای مختلف حائز اهمیت است .

معماری : سیستم مورد نظر باید کارایی ، دوام و زیبایی مد نظر مهندسین معماروکارفرمای پروژه را اعتنا کند می تواند پوشش های وزنی اپوکسی و پوشش های نظیرآزمایش ملات اشاره کرد .

انواع پنجره ها :

به صورت عمده در سوله ها برای تهویه بهتر ودریافت نور طبیعی در ترازی از دیواره ها وسقف از

پنجره استفاده میگردد امروزه دیوارسوله ها از مصالح سبک همچون پانل های ساندویچی ساخته

خواهد شد لذا تحمل وزن پنجره ها نیازمند ساپورت و نگهدارنده ی فلزی می باشد .

انواع درب در سوله :

درب در سوله ها به دو دلیل مورد استفاده قرار میگیرد :

عبور نفرات

عبور وسایل نقلیه و تجهیزات

ابعاد واندازه درب های سوله بسته به نوع کاربری ووسایل ورودی و خروجی متغیر می باشد درب های بزرگ قابلیت عبور وسایل نقلیه همچون کامیون ها وبیل مکانیلی و… فراهم آورد عمدتآ به صورت ریل دار بوده و به دو شکل می باشد :

درب های آویزان

درب های متکی بر زمین

در صورتی که ابعاد و وزن درب زیاد باشد از انواع متکی بر زمین استفاده می شود .

درب آویزان معمولا برای عبور و مرور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار میگیرند .

فاز اول : آشنایی با نرم افزارsap2000

نرم افزارsap2000 محصول شرکت CSI  از جمله شرکت نرم افزاری است و مدل سازی سازه های ساختمانی و غیرساختمانی تحلیل های خطی و غیر خطی می باشد نرم افزار sap روش جامع Analys  و به صورت کلی از روش المان محدود استفاده می نماید در sap2000 اجزای اصلی یک سازه یا همان object مورد بررسی object ها در نرم افزارsap2000  به چهار دسته تقسیم می شوند :

نقطه ای

خطی

سطحی

حجمی

نقطه ای poit object

خطی linear object : اجزای خطی خود به چهار دسته المان های میله ای کابل ها ، تاندون ها والمان های لینک تفسیر می گردد .

سطحی : به سه دسته تقسیم می شود Asolid , Plan , Shell

عنصر سطحی :   : Shell Shell

Membrace

Plate

Plan

Asolid         1- تنش صفحه ای

2- کرنش صفحه ای

3- متقارن محوری

مدل سازی در نرم افزارsap

در این فاز محیط نرم افزاری sap2000 نحوه ی تعریف خطوط راهنمایی ترسیم و برخی تنظیمات اولیه ی مورد نیاز گفته خواهد شد پس از نصب نرم افزارو ورود به محیط نرم افزار با محیطی روبه رو خواهیم شد که این محیط شامل کلیه نوار ابزارها ، منوها و زیر شاخه ها می باشند از آنجایی که پروژه ی جدید در نرم افزار حاضر نشده است در ابتدا کلیه نوار ابزارهای نرم افزار خاموش می باشند برای تعریف یک پروژه ی جدید در نرم افزار از منوی File گزینه New model را انتخاب می کنیم و یا از کلید میانبر Ctrltm استفاده می کنیم در پنجره ی New model از 3بخش مجزای

New model initialization

Project information

Select template

را خواهیم داشت .

در این پروژه بدلیل عدم وجود فایل مذکور استفاده نخواهیم کرد .

New model form save model گزینه 1

Unit model در این بخش واحد پیش فرض نرم افزار

Existing file

در صورت وجودfileمحاسباتی ساخته شده از قبل می توان از این گزینه استفاده کرد .

تعریف خطوط راهنمای ترسیم Grid line باتوجه به3بعدی بودن هندسه سازه نیاز به تعریف خطوط هندسی راهنما به جهت تسهیل و جهت هندسه خواهیم داشت بدین منظور بخش select template در پنجره New model گزینه Grid only را انتخاب کنید در این حالت هیچگونه المان میله ای from و سطحی shell به صورت پیش فرض ترسیم نخواهد شد و صرفآ تا خطوط راهنما ترسیم خواهند شد .

توجه : کله پارا مترهای تعریف شده در این مرحله در ادامه قابل تغییر خواهند بود . از آنجایی که تنها 2عدد از دهانه های عرض سوله در پروژه ی ما 7سانتی متر و 1 دهانه 6سانتی متر را داریم در این بخش عدد7را اعمال کرده و در ادامه مقادیر مربوط به دهانه های مختلف را اصلاح خواهیم کرد همین تغییرات برای ترازهای ارتفاعی Z نیز صادق است لذا پنجره ی quick grid only به طور فرضی تکمیل می کنیم و برروی گزینه ی ok کلید خواهیم کرد .

لازم به ذکر است که در این پروژه نیز همانند اغلب پروژه های صنعتی دیگر برای جلوگیری از خوردگی سازه ی فلزی و جلوگیری از مجاورت مستقیم فلزی را از پد استال های بتنی استفاده می کنیم .

Rc/ Edit grid data

نشریه 325 سوله صنعتی

0.5 متر بعد از تاج و0.5 متر قبل از تاج برای استرات ها

با مقطع تیر ، مقطع فرضی به آن اختصاص می دهیم و بعدآ مقطع تعریف می کنیم دو استارت در دو شانه ی سوله ، دوتا استارت هم یکی 0.5 متر قبل سوله و یکی بعد سوله و دو تا دیگر ستون های وسط

استارت ها در جان و بال و پرلین ها توی کار انجام می شود .

شیب 20% آبچکان (120 )

Sin 120 = %20

Cos 120 = %97

Draw / Drow special join  y = – %97

X = – %20

و روی شانه ی سوله کلیک می کنیم .

دهانه های ابتدا و انتها موثرترند چون باعث می شود که از پیش جلوگیری کند .

کنترل uplift در سوله ها مهم است .

نقاط پایین ( متصل به ستون ) اتصال مفصلی

درxy   باید برویم و اتصالات را مفصلی کنیم

طراحی مقاطع غیر منشوری به همراه بار باد و بار برف می باشد .

نکته : برای ویرایش خطوط راهنما در یک نقطه از فضای خالی کیلک راست کرده و گزینه ی Edit grid data  را انتخاب می کنیم در پنجره ی Grid system  گزینه Modify را انتخاب می کنیم .

نکته : از قسمت Display / Grids کلیک نموده با خطوط و راهنمای ترسیم هر محور بر حسب فاصله ی میان خطوط نمایش داده شود .

آشنایی با تنظیمات صفحه ذخیره ی خودکار و ذخیره ی خودکار و ذخیره ی فایل به صورت اتوماتیک به صورت زیر اقدام کنیم .

Options / Aut save modelگزینه ی  / Model Aut save option / In terval in minutes

فاصله ی زمانی میان هر بار ذخیره ی اتوماتیک بر حسب دقیقه وارد می کنیم .

هر فایل محاسباتی در نرم افزارSap2000 به دو صورت ذخیره خواهد شد .

به صورت فایل اصلی با پسوندSdb

فایل متنی با پسوندS2k

سیستم مختصات :

سیستم مختصات در نرم افزار Sap به دو دسته کلی جهانی Global تقسیم خواهد شد .

Local

سیستم Global  : مختصات یک نقطه نسبت به مبدآ تعریف شده در سر برگ تنظیمات خطوط راهنما سنجیده می شود (x ,y ,z ) و در سیستم Local کلیه مشخصات بر حسب محورهای محلی یک المان تعریف خواهد شد .

تعریف مشخصات مصالح آرماتورها :

Difine material / Add new material

S400 , A III           Fa = 600 mpa         fy            نوع شکل از نوع آجدار

400 mpa              =  Rebal

مقاومت تسلیم مورد انتظار فولاد fye=                                 مقاومت تسلیم فولادfy      مقاومت گسیختگی مورد انتظارفولاد = fue           مقاومت تسلیم در حداقل تنش نهایی – = fu

St 37     for  Rebar(آرماتور)  Fy = 4000           kgf/cm2

Fu = 6000           kgf/cm2

kgf/cm2       4600  = Fye

Fye = 6900         kgf/cm2

E = 2100000

Ratio = 0.3

پس از تعریف مشخصات مکانیکی آرماتورهای مصرفی مصالح پیش فرض با نام A992fy50 انتخاب می کنیم و سپس روی دکمه ی Modify  کلیک می کنیم .

مدول الاستیسیته فولاد = 2100000

Fy = 2400 kgf / cm2

Fu = 3700 kgf / cm2

Fye = 2760 kgf / cm2

Fue = 4440 kgf / cm2

بر حسب مقررات ملی ساختمان مبحث10

مقاطع لوله و قوطی شکل نورد شده سایر مقاطع نورد شده ورق و تسمه ها

Fye = 2400 × Ry            Ry : 1.25

Fue = 3700 × Ry                   1.20

1.15

آئین نامه آمریکا : جدول A31  / AISC 341-10

مصالح : ASTM A36/A36 m  / ST – 37

ترسیم هندسی سازه :

گام 1 : ترسیم ستون های یک قاب

گام2 : ترسیم تیرهای شیبدار

گام3 : کپی کردن قاب ترسیم شده در محورهای مختلف

گام4 : ترسیم استارت ها

گام5 : کپی کردن استارت ها

گام6 : ترسیم استارت های مابین رآس و شانه

گام7 : ترسیم بادبند های قائم

گام8 : ترسیم مهاربند های سقفی

گام9 : ترسیم دال پست ها

گام10 : کپی موارد در بقیه Grid line

برای ترسیم ستون بر روی گزینه ی Driw fram از نوار ابزار drow کیلیک می کنیم .

شکل المان ترسیمی : Line object type

شرایط مرزی المان های ترسیمی : Moment Releases

فاصله افقی محل کلیک کردن : Xy plane offset normal

جهت خاص حین ترسیم : Drowing control type

برای ترسیم تیرهای مورب بر روی گزینه ی Drow fromاز نوار ابزار Draw کلیک می کنیم .

برای ترسیم این از قسمت Moment release گزینه ی Continues گیرداری را انتخاب می کنیم

برای کپی کردن مقاطع به منوی Edit وگزینه یReplicate  ئارد می کنیم در زبانه ی lineare فاصله ی راستا مورد نظر جهت کپی شدن مشخص می گردد .

برای راحتی در انتخاب و تنظیم زاویه ی دید از ابزاری Rotate 3D review برای چرخاندن از آن استفاده می کنیم .

در تعیین هندسه ی استرات ها باید به صورتی عمل منیم که ترجیحآ فاصله ی عرضی بین استرات ها از 4.5 متر فراتر نرود .

:  Assign / Joint / Restorain

اختصاص تکیه گاه

فرض اولیه مقاطع تیرها وستون ها :

شکل صفحه27

مقاطع مورد استفاده از ستون ها :

مقاطع مورد استفاده ستون ها و رفترها 60cm  ، 70cm  ، 80cm ، 90cm ، 100cm استفاده می کنیم .

مقاطع مورد استفاده در استرات ها :

شکل صفحه27

برای مهاربندهای سقفی :Orod = 18 – 20 -25

مهاربندهای قائم : Orod = 25

وال پست : مقاطع نورد شده   شکل

هم از تیر ورق : بستگی به نیلز پروژه دارد .

تعریف مقاطع : Define / 2.1 → Import

مقاطع ستون ها و رفترها :

برای تعریف ستون و فنر سوله ی مورد نظر ابتدا مقطع ستون منشوری وغیر منشوری ورفتر منشوری و رفتر غیر منشوری از مسیر Difine /2/1 :Add new prepertys*  سربرگ Fametyp** برروی Steel گذاشته و از مسیر I/wide  مقاطع مورد نظر را با اعمال ابعاد بال و جان تعریف می کنیم .

از مسیر قبلی در قسمت * در قسمت ** گزینه ی Other را انتخاب کرده و بر روی (شکل28) کیلیک میکنیم نام مقطع را رفتی و Column گذاشته و ابعاد را بر حسب % وارد کرده و در منوی Length type variable را انتخاب میکنیم در صورتی که قرار باشد اعداد را بصورت طول وارد کنیم گزینه ی Absoulute را انتخاب میکنیم بعد از تعریف تمام مقاطع ازمنوی Assign/2/1

بعد از انتخاب مقطع مورد نظرمقطع مناسب آن را اعمال می کنیم .

تمام باد بند های سقف را انتخاب میکنیم و Rode25 را اختصاص می دهیم وبرای استرات ها هم Tub100 × 100 × 10 برای آبچکان ها از مقاطع نوردشده استفاده میکنیم از جمله IPE ها برای دال پست از تیر ورق استفاده میکنیم .

مناسب با پروژه تیرها و ستون هایی که رمورد استفاده قرار داده ایم کنترل فشردگی باید ضوابط مبحث دهم برای جان وبال مقاطع شکل راتآیید کند .

بارگذاری :

ثقلی : مرده ، زنده ، بار دیوارها براساس دیتیل اجرایی

بار برف متوازن و بار برف نامتوازن

جانبی : زلزله ، باد ، 2800

حرارتی : آنالیز حرارتی (نشریه325)

بار مرده : همان طور که محاسبات نشان می دهد وزن مرده سقف سوله ها در حدود 30 الی 50 کیلو گرم برمتر مربع می باشد که  در مقایسه با وزن مرده ساختمان که در حدود 500 الی 600می باشد عدد بسیار کمی است به همین دلیل سازه های فوق به علاوه سوله قابلیت در مقایسه اجرایی دهانه ی بلند تر را درمقایسه با ساختمان ها دارند .

اجزای معماری(ساندویچ پانل سقف ، فلاشینگ ، تآسیسات)19.45 kg f/m3
اجزای سازه ای(لایه ها ، اتصالات ، میل مهارها ، مهار بندها)15 kg f/m3
مجموع34.5 kg f/m3

جزئیات تشیل دهنده سقف مرده :

ورق موجدار از جنس گالوانیزه                                  14 kg /m2

تور مرغی و پشم وشیشه11 kg /m2

وزن لاپه ها                                         25 kg /m2

مجموع                                          50 kg /m2

بار دیوارها : جزئیات دیوارهای خارجی سنگین و محاسبه ی وزن آنها در جدول زیز آورده شده است لازم به ذکر است دیوارهای مذکور بر روی زمین تکیه داده شده و وزنشان از طریق مصالح خودشان به فونداسیون انتقال داده می شود 700 کیلوگرم مترمربع برای هر ستون اصلی در نظر گرفته می شود .

بار زنده : بار های ناشی از بارهایی هستند که در مدت زمان بهره برداری می توانند بر روی اجزای سازه اعمال شود در مورد سوله ها این بار شامل بار وارد بر روی سقف شیبدار سوله ها و بار زنده ی کف سالن ها می باشد .

بار زنده سقف بر اساس جدول 6 -5 -1 مبحث ششم

حداقل بار زنده ی گسترده ی یکنواخت و بار متمرکز وارد بر سطح شیبدار با پوشش سبک برابر 50 کیلوگرم متر مربع در نظر گرفته می شود .

شکل صفحه30

بار برف : (مبحث ششم)

متوازن : معمول ساختمان هاست = Pr

نامتوان

Pr = 0.7 Cs(ترکیب شیب) Ct(ضریب شرایط دمایی) Ce(ضریب برف گیری) Is(ضریب اهمیت) Pg

R = 0.43 pg + 2.2کیلو نیوتن بر متر مکعب

محاسبه بار برف : بار برف بر اساس شرایط جغرافیایی منطقه ، هندسه محیط ، هندسه سازه تعیین خواهد شد شامل دو نوع بار برف بار برف متوازن و بار برف نامتوازن

بار برف نامتوازن : pr , pg, Is , Cs , Ce , Ct

اهمیت Is : معمولا سوله ها به جهت کاربری های صنعتی یا استفاده های موقت در محدوده ی سازه های با اهمیت متوسط و کم دسته بندی می گردد که Is = 1 به آنها تعلق می گیرد در برخی موارد سوله ها با اهمیت بالا نیز طراحی خواهند شد مانند سوله های مدیریت بحران در مناطق شهری

ضریب Ce : ضریب در برگیرنده ی نوع سقف از لحاظ همجواری با ساختمان های اطراف می باشد

ضریب شرایط دمایی : ضریب فوق بیانگر شرایط دمایی داخل سوله می باشد .

ضریبCs : بیانگر قابلیت لغزش و تخلیه ی برق از روی بام سوله ها و سازه های با سقف شیبدار می باشد .

بار برف زمین pg : نیرویی که برف به زمین اعمال می کند .

Pr = 0.7 Cs Ct Ce Is Pg = 70 kg f/m2

بار گذاری نامتوازن برف : در تعیین بار نامتوازن برف امکان وزش باد در تمام جوانب بایستی برسی شود طبق بند 6-7-8-1 بار نامتوازن برف برای بام هایی با شیب کمتر از4% و شیب بیشتر از6% لازم نیست .

    وضعیت هندسی سقف       بار برف پشت به باد          بار برف روبه باد
فاصله افقی بین رآس و شانه سوله کمتر از 6متر واتصال تیر هامفصلی استIspg                   0
سایر موارد             Pr+ rhdvi              0.3 pr

موارد فوق بخشی از دوره آموزشی صفر تا صد طراحی سوله های صنعتی می باشد که شما می توانید با مراجعه به سایت مجازی مجتمع آموزشی امیرکبیر این پکیج را تهیه نمایید.

Eamirkabir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader