×
خانه » دپارتمان معماری » استقرار و جهت رنگ در معماری باید چگونه باشد؟
03 مرداد 1398

استقرار و جهت رنگ در معماری باید چگونه باشد؟

رنگ ها می توانند به شیوه های مختلف تاثیراتی بنیادین در زندگی بر جای گذارند که از جمله مهم ترین آنها میتوان به تاثیر آنها بر احساسات اشاره کرد.در یک طرح مطلوب همه ی عناصر و اجزاء در نسبت به تاثیرات کیفی و معنایی که به فضا اعمال میکنند در ارتباطی تنگاتنگ باهم قرار دارند.رنگ ها نیز مثل انسان ها از جهات مختلف با یکدیگر مرتبط اند و سلیقه ها و صفات مشترکی دارند و یا برعکس و متضاد یکدیگرند.

استقرار و جهت رنگ در کمپوزیسیون رنگ از اهمیت شایانی برخوردار می باشد.رنگ آبی در سقف،کف و دیوار های مجاور فضا حالت و اوضاع متفاوت دارد.آبی کف سنگین و آبی سقف سبک است.قرمز تیره در سقف فضا مانند وزنه ای سنگین و تحمیل کننده عمل میکند اما در انتهای فضا همچون واقعیتی ثابت و پایدار است.زرد در سقف فضا اثر بی وزنی و در کف فضا سبکی جالب ایجاد می نماید.ایجاد توازن در توزیع رنگ یکی از مهم ترین هدف های کمپوزسیون است.

در یک فضا هرکدام از جهات ممکن افقی،عمودی،مورب،مدور،و یا ترکیب هایی از آنها مفهوم مختص به خود را دارد.جهت افقی بر وزن،فاصله و وسعت دلالت می کند.جهت عمودی،یعنی قوی ترین متضاد جهت افقی،نیز بر روشنی،ارتفاع و عمق می افزاید.جهات مورب حرکت ایجاد میکنند و نظررا به عمق فضا سوق می دهند.

استقرار و جهت رنگ در معماری باید چگونه باشد؟

 

اثر کمپوزسیون به فرم ها،اشکال جهات و کیفیات فضایی طرح های همزمانی بستگی دارد.تمام طرح های همزمان موجود باید موقعیت مشخصی نسبت به یکدیگر داشته باشند.

وقتی که رنگ ها به صورت سطوح و یا توده ها به کار می روند،آنها را میتوان با جابجایی تشدید نمود.اگر قرمز و سبز در دو توده رنگ ارائه شوند،می توان قرمز را به طرف سبز و سبز را به طرف قرمز سوق داد.باید دقت شود که جابجایی موجب از بین رفتن فضا و یا سطوح پیوسته نگردد و مفهوم اساسی را به هم نریزد.برای دستیابی سریع به اثرات رنگ در فضا به جدول های داده توجه نمایید.

رنگ فضارنگ دیوار مقابلاثر رنگی به دست امده
1سیاهسفیدعمق فضا بیشتر شده فضا را دل باز می نماید.
2سفیدخاکستریفضا تیره به نظر می رسد.
3سیاهخاکستریفضا کمی روشن تر جلوه می کند.
4سفیدزرداثر ملایم و نمودی گرم خواهد داشت.
5سیاهزرددرخشندگی فوق العاده داشته و نمودش سرد بوده و به طرف بیرون حرکت می کند.
6سفیدقرمزاز درخشندگی فضا کاسته شده و به تیرگی میرود.
7سیاهقرمزفضا به گرمی متمایل شده و روشنی بیشتر به خود میگیرد.
8سیاهآبیدرخشان بوده و عمق فضا را بیشتر نموده و روشن تر به نظر می اید.
9سفیدآبیدارای تیرگی و عمق می باشد.
10آبیخاکستریفضا به سرخی می زند.
11قرمزخاکستریفضا به نارنجی گرایش پیدا می کند.
12قرمزسیاهفضا به سبزی می   رود.
13سبزسیاهفضا به سرخی می رود.
14بنفشسیاهفضا به زردی می رود.
15زردسیاهفضا به بنفش می رود-ایجاد وجد و نشاط می نماید.
16نارنجیخاکستریفضا به ابی می رود.
17سبزقرمزفضا به ابی سبز می رود.
18سبزنارنجیفضا به سرخی گرایش پیدا می کند.
19سبززردفضا به قرمز و زرد متمایل می شود.
20سفیدزردایجاد شادمانی در فضا می نماید.
21صورتیزردفضا بیان کننده عشقی پاک خواهد شد.
22نارنجیزردفضا نمایانگر طلوع خورشید می گردد.
23آبیزردایجاد درخشندگی نموده و دارای اثری غریب و دافع دارد.
24قرمززردایجاد بشاشیت نموده و پر زرق و برق می باشد نشان دهنده ی شکوه و جلال و معرفت خواهد شد.
25زردقرمزچشم را خیره کرده و پر زرق و برق می باشد.
26نارنجیقرمزفضا را سوخته و تاریک جلوه می دهد.
27زردآبیرنگ زرد یک حالت بی حال به فضا می دهد.
28بنفشآبیدر این فضا ابی ضعف خود را نمایان می کند.
29قهوه ایآبیدر این فضا قدرت ابی افزون می گردد.
30آبیقهوه ایدر فضا حالت اضطراب و یک نا خشنودی و بی قراری ایجاد می نماید.

 

Eamirkabir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader