×

آموزشهای رایگان متره و برآورد

بخشی از دوره جامع غیرحضوری متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت - قالب بندی فونداسیون ها

درباره ی مدرس

رزومه مدرس

مهندس علی بهنیا
1- دارای مدرک مهندسی عمران
2- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
3- مهندس محاسب سازه در مهندسین مشاور تلاش نقش جهان ( وابسته به جهاد دانشگاهی اصفهان )
4- طراح و محاسب سازه زندان مرکزی اصفهان
5- طراح و محاسب سازه دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
6- طراح و محاسب سازه بیمارستان امام حسین اصفهان ( طرح توسعه )
7- طراح و محاسب سازه دسترسی غربی ایستگاه مترو انقلاب اصفهان
8- طراح و محاسب سازه دسترسی شرقی ایستگاه مترو انقلاب اصفهان
9- طراح و محاسب سازه هسته مرکزی ( Main Core ) ایستگاه مترو انقلاب اصفهان
10- طراح و محاسب سازه پاویون بیمارستان الزهرا اصفهان
11- طراح و محاسب سازه فرهنگسرای نجف آباد
12- طراح و محاسب سازه در پروژه ایستگاه مترو زینبیه اصفهان
13- طراح و محاسب سازه در پروژه ایستگاه عاشق اصفهانی
14- طراح و محاسب سازه دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان

15- ارزیاب لرزه ای سازه بیمارستان شهید آیت الله مدرس اصفهان
16- ارزیاب لرزه ای سازه بیمارستان فارابی اصفهان

preloader